Autokortet  |  Miljöpolicy  |  Autoexperten  |  Rätten att reparera   |  Våra varumärken  
Startsida
Kontakta oss
Hitta oss här
 

Miljöpolicy


Genom vår anslutning till Autoexperten har vi åtagit oss att skydda miljön genom att minimera förbrukning av resurser och undvika miljöförstöring samt eftersträva samarbete enbart med miljöcertifierade underleverantörer.


Vi bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att eftersträva att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt, samt uppfyller de lagar och krav som ställs och ständigt förbättra miljöarbetet


Copyright © Bilakuten.com & Autoexperten - All Rights Reserved - Sidlayout: Vidir